Mossagårdsnytt!
 
 
 
 
 
20220215: Årets festival är 26-28:e augusti. Vi ses då!

20210515. Vi väljer att ställa in årets festival 2021. Läget är för osäkert och även om det var fint att ha en pandemianpassad festival 2020 så var omställningen omfattande och inte hållbar. Vi tänker nytt och kommer igen!